Drag för handpallstruck <3299999

Drag för handpallstruck <3299999

12260585
För bogsering av handpallstruck.
SEK 1

För bogsering av handpallstruck. Kan vara ständigt monterat på handpallstrucken.
Artikelnr 12260585 gäller BT-serie upp till 3 299 999.
Artikelnr 12260589 gäller BT-serie från och med 3 300 000.