Drag för handpallstruck >3300000

Drag för handpallstruck >3300000

12260589
För bogsering av handpallstruck
SEK 1

För bogsering av handpallstruck. Kan vara ständigt monterat på handpallstrucken.
Artikelnr 12260585 gäller BT-serie upp till 3 299 999.
Artikelnr 12260589 gäller BT-serie från och med 3 300 000.