Dragtruck 714

Dragtruck 714

14 90 24 74
Med integrerad plattform.
1 kr
För smidig transport av till exempel rullburar på den integrerade plattformen. Det går även bra att koppla till ytterligare vagnar eller taxivagnar för bogsering.