ESD Sopsäcksvagn utan handtag

ESD Sopsäcksvagn utan handtag

34193305
Rent och enkelt
1 kr
Lämplig för verkstad och lager för sortering av torrt material.