Påskjutsbroms
Påskjutsbroms

Påskjutsbroms

paskjutsbroms
Broms vid tung last
SEK 1
Vid inbromsning aktiveras broms på vagnens bakhjul. Ökar dragkapaciteten upp till 1000 kg i ett vagntåg.