Pick-train koppling
Pick-train koppling

Pick-train koppling

pick-train-koppling
Unik koppling mellan två vagnar
SEK 1
Avsedd för att korta ner avstånd mellan vagnarna i ett tåg. Ger ökad ergonomi och kortare plocktid då plockarens gångsträcka reduceras. Max två vagnar kan användas i tåget.