Plocktruck 709
Plocktruck 709

Plocktruck 709

14164709
Smidig att manövrera i smala hyllgångar.
1 kr
Lättkörd och smidig att manövrera i smala hyllgångar. Den kompakta designen ger en god överblick i alla riktningar, vilket ökar säkerheten.Den unika dockningslösningen ger en närhet för effektivt orderplock, samtidigt som flexibilteten är hög då det är enkelt att skifta mellan olika vagnslösningar.GOD ÖVERBLICKDen kompakta designen ger en god överblick i alla riktningar, vilket ökar säkerheten.ERGONOMISKA REGLAGEErgonomi och smarta funktioner gör trucken intuitiv och enkel att köra. Fri från störande detaljer.LÄTTHANTERAD OCH KÖRGLADUtvecklad för orderplocksmiljö. En av få truckar som tillåts köra på entresolplan. Kompakt utförande innebär kort svängradie.FUNKTIONELL LED-BELYSNINGSnygg design i kombination med bra funktion. Egenskaper som kännetecknar en framgångsrik produkt.ENKELT BATTERIBYTE – 20 SEKUNDEREnkelt handhavande vid batteribyte – endast 20 sekunder. Kräver inga speciella laddningsutrymmen.INGEN HYDRAULIK, INGET SPILLTrucken är en ”clean machine”, inget läckage av olja eller batterisyra.STARK ELEKTRISK AC-MOTOR – ÖKAD DRAGKAPACITETTystare, starkare och uthålligare. 70% starkare motor. Lång drifttid.EXTRA LÅGT INSTEG – 70 MMMarknadens förmodligen lägsta instegshöjd höjer komforten ytterligare.UNIK DOCKNINGSLÖSNINGGer en närhet för effektivt orderplock, samtidigt som flexibiliteten är hög då det är enkelt att skifta mellan olika vagnslösningar.GENOMTÄNKT FÖRARUTRYMMERymlig, ergonomisk och vibrationsdämpad golvyta i gummi. Närvarokontoll, dvs trucken kan bara köras när föraren står på golvytan. Möjlighet att integrera stegar för att nå en plockhöjd på 3 meter.