Taxi Flex Platform

Taxi Flex Platform

14902482
Pålastning möjlig från båda sidor.
1 kr
Lösningen möjliggör flexibel transport av olika typer av vagnar med lättare material i ett tåg. Vår Taxi Flex är resultatet av våra kunders önskemål kring olika typer av flexibla transportlösningar. På den öppna plattformen hos Taxi Flex går det utmärkt att transportera rullburar, avfallskärl och andra typer av hjulförsedda produkter.Pålastning möjlig från båda sidor av den öppna plattformen. Lämplig för transport av rullcontainrar, avfallskärl och många andra typer av hjulförsedda behållare med lättare material.Lösningen möjliggör flexibel transport av olika typer av vagnar med lättare material i ett tåg. Vår Taxi Flex är resultatet av våra kunders önskemål kring olika typer av flexibla transportlösningar. Maxbelastning 300 kg.