Taxi Industrial

Taxi Industrial

taxi_industrial
Interna transporter utan gafflar
1 kr
Genom smarta lösningar kan flera olika typer av vagnar transporteras i tåg samtidigt, vilket minimerar antalet transporter, men också ökar flexibiliteten och frekvensen av godsleveranser till produktion. Med färre antal interntransporter (oftast enkelriktade) minskar olycksrisken i produktionslokaler, då tunga gaffeltruckar ersätts av mindre och smidigare dragtruckar. Pallmåttsanpassad taxivagn i storlekarna 800x1200, 1000x1200 eller 1200x1200 mm. Taxin har fyrhjulsstyrning.Upp till fyra taxivagnar kan kopplas samman till ett tåg, där varje vagn kan lastas med max 1 000 kg. För ökad effektivitet och flexibilitet finns helpalls- och halvpallstrallor, samt påbyggnader för dessa som tillbehör för taxivagn med mått 800x1200 mm.