Taxi industrial platform
Taxi industrial platform
Taxi industrial platform

Taxi industrial platform

taxi_industrial_platform
Effektiv och flexibel transport i tåg.
1 kr
Pålastning möjlig från båda sidor. Effektiv och flexibel transport av containrar, rullburar eller avfallskärl i tåg. Lösningen möjliggör transport av 4 taxivagnar i samma tåg. Fyrhjulsstyrningen innebär 100% följsamhet i kurvor, vilket är bra i trånga utrymmen. Behovet av smarta transportlösningar för material kommer från industrins önskan om gaffelfri produktion och fokus på reducering av olycksrisker. Plattformstaxin hjälper industrin att lösa många dagliga transporter av olika slag. Den kan också kombineras med olika vagnar från vårt breda sortiment.Maxbelastning 600 kg.