Sängtransportör på sjukhuset

Kundcase: Centralsjukhuset i Karlstad

Helge Nyberg erbjuder inte bara logistik i form av truckar och vagnar. Vi går även in som konsult i de flesta samarbeten och hjälper till att utveckla logistiken. För Centralsjukhuset i Karlstad började samarbetet med två sängtransportörer.

Sammanlagt har Centralsjukhuset 500 sängplatser, varav en tredjedel i en ny byggnad. Det sker mellan 6500 och 7000 sängtransporter per månad inom sjukhusområdet. Samtliga sängar passerar bäddcentral och sängtvätt. Då patienterna ska hem så fort som möjligt innebär det att det blir hög frekvens i förflyttningarna. En annan viktig aspekt är bekvämligheten för patienterna. Att få sin egen säng direkt när man kommer in till sjukhuset innebär ett viktigt mervärde.

" – Helge Nyberg AB bröt ny mark för oss."

Roy Sjöqvist, enhetschef Centralsjukhuset i Karlstad

Anders Toftmark från Helge Nyberg kom in med fräscha ögon och kunde fritt bedöma hur vi arbetar och kom med förslag på förbättringar. Samarbetet ledde till att vi gemensamt utvecklade en sängtransportör.

Helt nytt logistiktänk

Centralsjukhuset i Karlstad är pionjärer inom logistik. Man är bl a först i den svenska sjukhusvärlden med att ha ett gemensamt lager – en förrådshiss som går mellan våningsplanen. Lösningen utvecklades efter ett års studier av verksamheten för att få kunskap om vilka förbrukningsvaror som användes. Studien ledde till att man kunde halvera sortimentet från 1000 artiklar till 500. I stället för flera varianter av samma produkt finns nu bara en.
    – Vi befinner oss i början av ett helt nytt logistiktänk, berättar Henrik Svedell, teamchef på sjukhuset. Vi har precis börjat utveckla logistiken kring bland annat posthantering. Vi inser att vi verkligen behöver något nytt och Helge Nyberg är duktiga problemlösare. De var med i arbetet under två dagar för att se hur vi arbetar. Därefter kom de med förslag på förbättrad hantering med hjälp av mindre dragtruckar. På samma sätt kommer vi att arbeta när det gäller godsmottagning och transport av labbprover.

Utveckla sjukhusets transportlogistik

När Helge Nyberg träffade logistikpersonalen på Centralsjukhuset i Karlstad var utgångspunkten deras behov av fungerande och robusta sängtransportörer. Utifrån detta konstruerades en transportör vilket gav direkt input från vardagen på sjukhuset.
    – Vi vill starta långvariga samarbeten med våra kunder. Med sängtransportören fick vi ett gemensamt utvecklingsprojekt. Utifrån vad vi båda lärt oss från det kan vi ta samarbetet vidare och utveckla hela sjukhusets transportlogistik, avslutar Anders Toftmark.Vår satsning på området Health Care & Hospital har bland annat inneburit att vi i samarbete med Centralsjukhuset I Karlstad utvecklat trucken som transporterar sängar. Sjukhuset har ett flertal olika sängtyper och sängtrucken passar dem allihop.
    Trucken är väldigt lättkörd vilket innebär att personalen slipper många tunga lyft. Dessutom räcker det med en personal för att transportera en säng med patient.

Helge Nyberg AB är en internationell aktör med försäljning av vårt truck- och vagnkoncept i över 60 länder. Vårt huvudkontor ligger i Sverige med tillverkning och utveckling i Ulricehamn. Produktvarumärket Ergobjörn har utvecklats med fokus på att göra vardagen bättre och enklare för våra kunder. Vår långa erfarenhet av tillverkning och utveckling sedan starten 1958, har skapat en kunskap som ger garantier för en modern, stabil och säker kvalité.