Helge Nyberg
Produkt tillagd i varukorgen!
Helge Nyberg
Din varukorg är tom

Integritetspolicy


Helge Nyberg AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller Helge Nyberg ABs kunder, leverantörer och samarbetspartners.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Helge Nyberg AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.


Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.


Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder.

De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och adress.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter i följande ändamål:

  • För att bearbeta våra kunders beställningar.
  • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.
  • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor, eller för att säkerställa vårt garantiåtagande.
  • För att besvara dina frågor.


Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.


Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan:


Helge Nyberg AB

att: Dataskyddsombud

Industrivägen 2

523 90 ULRICEHAMN


För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress och telefonnummer.


För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan. Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda avdelningar inom bolaget.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans.


Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Helge Nyberg AB.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. 

My company logotype

Helge Nyberg AB är en internationell aktör med försäljning av vårt truck- och vagnkoncept i över 60 länder. Vårt huvudkontor ligger i Sverige med tillverkning och utveckling i Ulricehamn. Produktvarumärket Ergobjörn har utvecklats med fokus på att göra vardagen bättre och enklare för våra kunder. Vår långa erfarenhet av tillverkning och utveckling sedan starten 1958, har skapat en kunskap som ger garantier för en modern, stabil och säker kvalité.

FacebookLinkedInInstagramYoutube