Bli ett proffs på plock

ProFlow är ett oberoende konsultbolag som hjälper företag att utveckla och effektivisera sin materialhantering – och inte minst sitt orderplock.
– Nyckeln till ett effektivt orderplock är korta transportsträckor mellan varje plock, säger ProFlows vd, Tommy Högberg.

En effektiv affärsverksamhet kräver ett smidigt logistikflöde. Det vet Tommy Höberg, vd för Boråsbaserade konsultbolaget ProFlow som sysslar med just logistik och materialhantering.

Genom att analysera kundernas verksamhet tar ProFlow fram förslag på åtgärder för att förbättra det mesta inom logistik och lagerhållning – från styrning av inköp till lagerprocesser och distributionsrutiner.

– För att materialhanteringen ska fungera optimalt krävs exempelvis ett bra IT-system med rätt logik och stöd för arbetet, liksom rätt utrustning på lagret, säger Tommy Högberg.

Rätt lagerutrustning är något Helge Nyberg kan leverera, och företagen har vid flera tillfällen samarbetat för att utveckla skräddarsydda lösningar åt kunderna.

Läs mer: Lösningar anpassade efter just dina behov.

– ProFlow är ett oberoende konsultbolag, och vi kommer alltid att rekommendera de lösningar som vi anser är bäst för våra kunder. Men våra åsikter när det gäller att skapa smidiga logistikflöden och kostnadseffektiva lager stämmer ofta överens med Helge Nybergs, säger Tommy Högberg.

Samarbeten mellan ProFlow och Helge Nyberg har bland annat resulterat i ett väsentligt förbättrat orderplock hos e-handelsföretaget Stayhard.

Läs mer: Stayhard - Kraftigt växande e-handel för modemedvetna män.

Just när det gäller orderplock är viktigt med lösningar som sparar tid. Det är antalet hanterade orderrader per timma som räknas, menar Tommy Högberg. 

– Det finns många faktorer som bidrar till att göra orderplocket effektivt, men framförallt handlar det om korta transportsträckor för varorna, säger han.

– Orderplocket kan delas in i två delar: det produktiva, fysiska plocket, och det improduktiva, då varorna transporteras. Det gäller att minimera tiden för det improduktiva arbetet.

För att öka effektiviteten rekommenderar Tommy Högberg en mängdorderplocklösning. Ett annat tips är att lagerlägga produkterna efter hur mycket de efterfrågas. Det vill säga, att förvara de mest efterfrågade produkterna så tillgängligt som möjligt.

– Många företag arbetar redan på det här sättet, men de flesta har potential att förbättra sin lagerhållning ytterligare. Det går alltid att göra saker bättre, säger Tommy Högberg.

Läs mer: Eldrivna vagnar effiktiviserar plocket på Yves Rocher.


Helge Nyberg AB är en internationell aktör med försäljning av vårt truck- och vagnkoncept i över 60 länder. Vårt huvudkontor ligger i Sverige med tillverkning och utveckling i Ulricehamn. Produktvarumärket Ergobjörn har utvecklats med fokus på att göra vardagen bättre och enklare för våra kunder. Vår långa erfarenhet av tillverkning och utveckling sedan starten 1958, har skapat en kunskap som ger garantier för en modern, stabil och säker kvalité.